Kiropraktikk

Kiropraktoren gjenoppretter og vedlikeholder funksjonen i ditt nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Dette hjelper deg til bedret bevegelighet, redusert smerte og økt livskvalitet. Kiropraktoren gir deg, i tillegg til behandling, råd om holdning, fysisk aktivitet, kosthold og livsstil for å bedre din generelle helse. Behandlingen tilpasses den enkelte.

Kiropraktorer er en del av primærhelsetjenesten i Norge. Dette innebærer at du som pasient kan oppsøke kiropraktor direkte uten henvisning fra lege.

Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr å utføre med hendene. Kiropraktikkens historie startet for ca. 120 år siden i USA av kiropraktikkens grunnlegger, D.D. Palmer. Norge fikk sin første kiropraktor i 1922. Norsk Kiropraktorforening ble stiftet i 1935 og har i dag over 650 aktive medlemmer. Profesjonen er i sterk vekst. Kiropraktikken har utviklet seg til en kunnskapsbasert helseprofesjon og blir i stadig økende grad integrert i det etablerte helsevesen, i forskning og i utdanning.

Muskelskjelettlidelser er et av de vanligste helseproblemene i den norske befolkning, i tillegg til å være det absolutt mest kostnadskrevende. Smerteplager i bevegelsesapparatet er årsak til hver femte legekonsultasjon, nesten halvparten av landets totale sykefravær og en tredjedel av landets uføretrygdede. Stadig flere går til kiropraktor: En av tre nordmenn velger kiropraktor når de oppsøker helsetjenesten for muskelskjelettplager.

Kiropraktisk behandling

Behandlingen hos kiropraktorene ved Grini Kiropraktikk og Helse tilpasses den enkelte og omfatter blant annet

  • kiropraktisk justering
  • tøyninger
  • muskel- og bløtdelsteknikker
  • tørrnålbehandling
  • råd og veiledning om fysisk aktivitet, kosthold og livsstil.

Kiropraktorene gir deg i tillegg til behandling, råd om holdning, kosthold og livsstil for å bedre din generelle helse.

Ved en kiropraktisk justering frigjøres et låst ledd ved en hurtig og presis bevegelse. Dette fører til en bedring av bevegelsen i leddet, en umiddelbar avspenning av overspent muskulatur, og ikke minst har behandlingen en smertestillende effekt. En kneppelyd høres ofte i forbindelse med en kiropraktisk justering.

Behandlingsmetoden er dokumentert trygg og effektiv. Det er normalt med lette, forbigående reaksjoner etter kiropraktorbehandling, som lokal ømhet, stølhet og tretthet. Risikoen for alvorlige komplikasjoner er minimal, og behandlingen er dokumentert trygg og effektiv.

Hos oss vil du alltid undersøkes grundig før ev. behandling iverksettes. Vi har god kontakt med lokale leger, spesialisthelsetjenesten, fysioterapeuter og annet helsepersonell dersom annen behandling er det beste for deg.

Sykmelding og spesialisthenvisning

Kiropraktoren kan

  • henvise til legespesialist og fysioterapeut ved behov
  • henvise til røntgen, CT, MR, ultralyd og andre undersøkelser ved behov
  • henviser til legespesialist og fysioterapeut ved behov
  • kan sykmelde inntil 12 uker

Utdanning og autorisasjon

Utdanning

Kiropraktorutdanningen er et 5-årig mastergrad-/profesjonsstudium på lik linje med f.eks. lege- og tannlegestudiet. Kiropraktorutdanningen gir spesialisering innenfor helse og sykdom i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Autorisasjon

Kiropraktorer ble offentlig godkjent i Norge i 1988 og blir i dag autorisert gjennom Helsedirektoratet. Etter gjennomført utdannelse kreves det ett års turnustjeneste for å få autorisasjon.

Trygderefusjon

Alle får noe støtte til undersøkelse og behandling hos kiropraktor. Tidligere var dette begrenset opp til maksimalt 14 behandlinger per år, denne begrensningen finnes ikke lenger. Kiropraktorer i Norge har direkteoppgjørsavtale med HELFO, så den stønaden du har krav på får du når du betaler regningen hos kiropraktoren. Kiropraktoren fastsetter selv pris på sine tjenester. Det betyr at stønaden HELFO gir, bare dekker en liten del av dine totale kostnader. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningen. For mer informasjon se www.helfo.no

Norsk kiropraktorforening (NKF)

Norsk Kiropraktorforening er den eneste organisasjonen for kiropraktorer i Norge og samler nærmest alle landets autoriserte kiropraktorer. NKF jobber med å forbedre integrasjonen av kiropraktorer i det norske helsevesenet, bidrar med å opprettholde en høy etisk og faglig standard blant medlemmene og jobber for å ivareta pasientenes rettigheter og tilgjengelighet til kiropraktortjenester.

Medlemskap i NKF forutsetter eksamen fra ECCE – godkjent lærested. I tillegg må ett års turnustjeneste være gjennomført.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk pasientskadeerstatning behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandlingssvikt innenfor helsetjenesten. I 2009 ble det vedtatt at pasientskader som oppstår i privat helsetjeneste, også skal omfattes av erstatningsordningen som Norsk pasientskadeerstatning forvalter. Dersom det foreligger mistanke om skade som følge av kiropraktorbehandling, har kiropraktoren plikt til å informere pasienten om at krav skal rettes til NPE, og om hvordan dette skal gjøres. Jf. pasientrettighetslovens §3-2, 4. og 5. ledd. For mer inforasjon se www.npe.no