Smitteverntiltak i forbindelse med korona-epidemien

Ved Grini Kiropraktikk og Helse har vi følgende interne retningslinjer for å redusere smitte av koronaviruset. Videre holder vi oss fortløpende orientert om anbefalte og pålagte tiltak fra Helsedirektoratet og Kommuneoverlegen i  Bærum.
Her er vår tiltaksliste:
Vår tiltaksliste vedr korona epidemien
  • Ta av ringer, klokker og armbånd
  • Vask hender mellom hver pasient
  • Vask/desinfiser benk mellom hver pasient
  • Vask/desinfiser overflater som dørhåndtak, servant osv. flere ganger om dagen
  • Vask/desinfiser det som ligger på skrivebordet (tastatur, mus, drikkeflaske, penn) flere ganger om dagen
  • Retningslinjer i venterommet for hvem som ikke skal komme til behandling. Denne oppdateres fortløpende.
  • Be pasienter som kommer inn på klinikken om å vaske hendene eller bruke antibac før de setter seg på venterommet. 
  • Magasiner og blader kastes
  • Hvis terapeuten føler seg syk (vanlige sykdomstegn), skal han/hun ikke være på klinikken før symptomene er helt borte. 
  • Pasienter skal ikke komme til behandling dersom de er i karantene eller har symptomer som feber, hoste eller pustevansker.

Vi oppfordrer alle til å ta situasjonen alvorlig og gjøre de tiltak man kan for å redusere smitte.

Med vennlig hilsen oss ved Grini Kiropraktikk og Helse

Leave a Reply