Hege Herstad

Daglig leder og kiropraktor

Jeg ble uteksaminert som Doctor of Chiropractic ved Palmer College of Chiropractic West, California i 1999 med utmerkelsen “Clinical Excellence”.

Siden har jeg praktisert som kiropraktor i San Francisco, Gjøvik, Sandvika, Slemdal, Østerås (Østerås Kiropraktorsenter) og nå ved Grini Kiropraktikk og Helse på Eiksmarka.

Interessene mine innen fagfeltet er mange og min praksis har utviklet seg til å være en variert familiepraksis med en vesentlig andel idrettskiropraktikk og ekstremitetsbehandling (behandling av leddene i armer og ben) samt utredning og behandling av smerter og ubehag i kjeve og ansikt (TMD) som jeg nå jobber mye med.

Jeg er sertifisert ekstremitetskiropraktor med tittelen CCEP (Certified Chiropractic Extremity Practitioner). Her inngår utredening og behandling av muskelskjelettlidelser i armer og ben samt kjeve.

Videre har jeg mye etterutdanning innen utredning og behandling av smerter i kjeve og ansikt (TMD – Temporomandibulær Dysfunksjon), og er nå en del av et tverrfaglig samarbeidsteam ved Rikshospitalet som jobber med denne pasientgruppen. Jeg har også holdt foredrag for kiropraktorer i inn- og utland om dette emnet. 

Som mor til tre har jeg ved siden av mye formell etterutdanning også egen erfaring rundt svangerskapsproblematikk og muskelskjelettplager hos barn. Jeg behandler en god del gravide kvinner med plager i rygg / bekken og barn i alle aldere ved klinikken.

Som aktivt medlem i Norsk Kiropraktorforening har jeg jobbet med videreutdanning for norske kiropraktorer, sittet i sentralstyret i Norsk Kiropraktorforening i flere perioder og i tillegg vært regionsleder i Region Øst.

I tillegg til klinikkhverdagen ved Grini Kiropraktikk og Helse sitter jeg i inneværende periode som vara i styret i NHO Helse og Velferd. 

Jeg er født i Bærum og har vokst opp på Røa. Jeg er en aktiv person som alltid har drevet med friluftsliv og idrett. Ved siden av familie og drift av klinikk har jeg vært involvert som trener i Fossum langrenn i tillegg til at jeg på hobbybasis driver med langrenn, tennis, yoga, seiling, windsurfing og friluftsliv generelt. Helse og livsstil generelt engasjerer meg, jeg har et sterkt ønske om å videreformidle engasjementet, interessen og forståelsen til mine pasienter.

Lev et liv i bevegelse!