Vi undersøker, behandler og rehabiliterer plager i hele muskel- og skjelettsystemet hos pasienter i alle aldersgrupper og på alle funksjonsnivåer. Med to kiropraktorer og en ortoped på laget har vi bred kompetanse her ved Grini Kiropraktikk og Helse. Et godt samarbeid med annet helsepersonell gjennom mange år gjør det også trygt og enkelt å henvise videre ved behov. 

Muskel- og skjelettsystemet, som også kalles bevegelsesapparatet, regnes som kroppens største organsystem. Det består av 206 bein, omtrent 650 viljestyrte muskler (også kalt skjelettmuskulatur) samt ledd, brusk, sener og bindevev.

Muskel- og skjelettsykdommer er en viktig årsak til redusert helse og nedsatt livskvalitet, og en av de vanligste årsakene til sykefravær og uføretrygd. De fleste vil i løpet av livet ha plager eller sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Omtrent 1 av 4 har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet; 27 prosent av kvinner og 18 prosent av menn. Risikofaktorene for muskel- og skjelettsykdommer varierer, men fysisk aktivitet og redusert røyking kan sannsynligvis bidra til å forebygge flere av disse tilstandene.

 

Ryggsmerter

Vi hjelper deg med å finne ut hvor dine ryggsmerter kommer fra og hva som bør gjøres for at du skal bli bedre. Selvom ryggsmerter kan være svært smertefullt er det sjeldent farlig, heldigvis. Ryggsmerter kan komme av overbelastning, stress, statisk belastning, lite trening eller gjerne en kombinasjon av mange faktorer. Hos oss fokuserer vi på å normalisere funksjonen i rygg- og bekken (ev. også kne og ankel) slik at ryggsmertene også blir lettere. I tillegg vil du få råd om fysisk aktivitet (trening, tøyning ol) slik at du lettere kan holde ryggen din så god som mulig også etter at den akutte fasen er over. 

De fleste mennesker har ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet, i flere studier rapporterer så mye som ca. halvparten av befolkningen at de har hatt ryggsmerter i løpet av det siste året. 

Det er vanlig å klassifisere ryggsmerter med varighet mindre enn 4 uker som akutte, ryggsmerter med varighet 4-12 uker som subakutte og plager utover 12 uker som langvarige eller kroniske. Prognosen og valg av behandling ved akutte ryggsmerter er uavhengig av tidlig bildediagnostikk, dette gjelder også ved ryggsmerter med utstråling til beina. Avansert bildediagnostikk er dårlig egnet for å forklare årsaken til smerter ved vanlige dagligdagse uhell. Det er bred internasjonal enighet om å anbefale fysisk aktivitet eller behandling i kombinasjon med fysisk aktivitet ved både akutte, subakutte og langvarige ryggsmerter. 

Ryggsmerter deles inn i tre grupper; spesifikke ryggsmerter, nerverotssmerter og uspesifikke ryggsmerter. Den siste gruppen (uspesifikke ryggsmerter) omfatter 80-90% av pasientene. 

Uspesifikke ryggsmerter eller lumbago som det også kalles, omfatter 80-90% av ryggpasientene. Smertene er ofte lokalisert i nedre del av ryggen og kan ha utstråling på baksiden av sete og lår. Biomekaniske, psykologiske eller sosiale faktorer har ulik betydning for prognose og valg av behandlingsstrategi for den enkelte. Sykmelding har vanligvis negativ påvirkning på prognosen. Man vet i dag at sengeleie forlenger forløpet av ryggsmerter med og uten nerverotsaffeksjon. Prognosen er god ved akutte ryggsmerter, og de fleste blir bedre etter noen dager og helt bra i løpet av 4 uker. Internasjonale retningslinjer anbefaler bevegelse og manipulasjonsbehandling (kiropraktisk justering) samt betennelsesdempende medikamenter (NSAIDS) ved behov ved behandling av ryggsmerter.

Nerverotssmerter omfatter smerter med utstråling til bena forårsaket av prolaps, spinal stenose eller andre sykdommer. Pasienter med nerverotssmerter behandles vanligvis av fastlege, kiropraktor eller fysioterapeut. Det er kun et lite antall som må opereres.

Spesifikke ryggsmerter er f.eks. virvelbrudd ved benskjørhet eller ulykker, inflammatoriske sykdommer i ryggen som f.eks Mb. Bekterev eller ankyloserende spondylitt, idiopatisk skoliose, svulster eller kreft med spredning til ryggen. Pasienter med spesifikke ryggsmerter henvises til utredning og behandling ved f.eks rheumatologisk, ortopedisk eller onkologisk avdeling.

Nakkesmerter

Selvom nakkesmerter kan være både smertefullt og skremmende ift lokasjon og intensitet er det som oftest helt ufarlig, heldigvis. Som med ryggsmerter er det viktig å opprettholde normal daglig aktivitet så langt det er mulig når man har vondt i nakken da stillesitting ser ut til å forlenge smerteperioden. 

Nakkesmerter kan komme av overbelastning, stress, statisk belastning, lite trening eller gjerne en kombinasjon av mange faktorer. De fleste tilfeller av nakkesmerter går over av seg selv over tid, men langvarige plager kan også forekomme. Det er ikke uvanlig at nakkesmertene stråler ut til hode, skulder og arm. Om du ønsker rask hjelp for dine nakkesmerter kan det være lurt å oppsøke en kiropraktor. Kiropraktisk behandling tar etter en grundig undersøkelse, utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon og dermed lindre smerte. Mange opplever god effekt av manipulasjonsbehandling. Forskning kan bekrefte at manipulasjonsbehandling av brystrygg er effektivt for å lindre nakkesmerter. En kiropraktor utfører i tillegg til manipulasjonsbehandling ved behov også bløtdelsbehandling samt rådføring ift trening, fysisk aktivitet ol. 

Nakkesmerter er sammen med ryggsmerter og lettere psykiske lidelser de viktigste årsakene til ikke-dødelig helsetap i Norge. Både rygg- og nakkesmerter gir stort helsetap fra voksen alder og inn i alderdommen (35 år og oppover). 

Det er vanlig å klassifisere nakkesmerter med varighet mindre enn 4 uker som akutte, nakkesmerter med varighet fra 4-12 uker som subakutte og nakkesmerter med varighet på over 12 uker som langvarige/ kroniske. 

Nakkesmerter deles gjerne opp i fire grupper; uspesifikke nakkesmerter uten funksjonstap, uspesifikke nakkesmerter med funksjonstap, radikulopatier/ nerverotssmerter og røde flagg ( som man ser svært sjeldent). 

Uspesifikke nakkesmerter med og uten funksjonstap omfatter de aller fleste tilfellene av nakkesmerter. I disse tilfellene er det ingen tegn til patologi og prognosen for rask bedring er god. Uspesifikke nakkesmerter behandles vanligvis av kiropraktor og fysioterapeut, ev. i kombinasjon med smertebehandling i samråd med fastlege. 

Radikulopatier/ nerverotssmerter omfatter nakkesmerter med utstråling til skulder og/ eller arm. Smertene er ofte forårsaket av prolaps, spinal stenose eller andre sykdommer. Pasienter med nerverotssmerter behandles vanligvis av fastlege, kiropraktor eller fysioterapeut. Det er kun et lite antall som må opereres. 

Røde flagg kan være brudd, revmatisk sykdom eller kreft. Pasienter med spesifikke ryggsmerter henvises til utredning og behandling ved f.eks rheumatologisk, ortopedisk eller onkologisk avdeling. 
 
Dersom du har spørsmål vedrørende dine nakkesmerter, ta gjerne kontakt med oss. Vi hjelper deg videre!

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD), kjevestivhet og kjevesmerter

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er en samlebetegnelse for tilstander som karakteriseres av tegn og symptomer i og fra kjeveledd, kjeveleddsmuskulatur og de omkringliggende strukturer (Helsedirektoratet 2016).

De mest vanlige symptomene ved TMD er stivhet og ømhet/ smerter i kjeveledd og kjeveleddsmuskulatur, reduksjon i gapeevne, sidebevegelser av underkjeven når man gaper opp/ biter sammen, knepping og klikking i kjeven / kjeveleddet, låsning i kjeven / kjeveleddet, hodepine, øresmerter, øresus, svimmelhet og nakke- og skulderstivhet. Kiropraktorene ved Grini Kiropraktikk og Helse undersøker deg med et helhetlig fokus for at vi best mulig skal kunne hjelpe deg med dine kjeveplager.

Vi behandler den muskulære/ mekaniske årsaken til dine kjeveplager med myofacielle (muskel) teknikker samt lette justeringsteknikker etter behov. I tillegg gir vi deg råd og veiledning ift hvordan du best kan hjelpe deg selv med å bli bedre, som feks øvelser, avspenningstekninkker osv. Både behandling, råd og veiledning blir lagt opp etter dine behov på bakgrunn av hva vi finner ved anamnesen og undersøkelsen hos oss og ev. den som henviser deg til oss. Dersom vi i ditt tilfelle har behov for en tverrfaglig tilnærming, har vi godt samarbeid med leger og tannleger i området. Vi tar selvfølgelig kontakt med din lege/ tannlege også om vedkommende ikke jobber i umiddelbar nærhet.

Hos oss finner du fagpersonell med spesiell interesse og kompetanse på undersøkelse og behandling av kjeveledd og kjeveleddsproblematikk. Vi samarbeider i dag med noen tannleger, oralkirurger og nevrokirurger om enkeltpasienter med kjeve- og ansiktssmerter.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål, vi hjelper deg videre!

Fot- og ankelsmerter

Kiropraktorene og ortopeden ved Grini Kiropraktikk og Helse har ekspertise innen undersøkelse og behandling av ekstremiteter. Her inngår bl.a. undersøkelse, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fot- og ankelproblematikk.

Foten vår er arkitektonisk utrolig; den består av 26 knokler, 35 ledd, 19 muskler og over 100 leddbånd. Fotens knokler danner tre buer; den indre lengdebuen, den ytre lengdebuen og tverrbuen. Føttene bærer hele kroppsvekten og er vår viktigste støtdemper. Når føttene ikke fungerer som de skal kan det skape smerter og ubehag i foten. Fotproblemer kan også påvirke resten av bevegelsesapparatet og føre til smerter og feilfunksjon i bl.a. ankler, knær, hofter og rygg/ bekken.

Vi tilpasser Formthotics-såler ved klinikken til de som har behov for ekstra støtte ved f.eks. overpronasjon. Dersom det er behov for andre fotsenger, operasjonsvurdering ol henviser vi videre.

 

Les mer om noen vanlige fot-, ankel- og kneplager i vår blogg;
Close Menu