Nye retningslinjer for behandling av akutte ryggsmerter

Det anbefales å starte med konservativ/ ikke-farmakologisk behandling

  • Manipulasjonsbehandling / leddjustering
  • Massasje
  • Varme
  • Trening (Cochrane review , Oslo Sept. 2017)

Dersom farmakologisk behandling er nødvendig anbefales

  • NSAID´s og muskelavslappende medisiner, ikke paracetamol

 

Referanse:

Wong et al. 2016, NICE 2016, AHRQ 2016, Maher 2017, Stochendahl et al. 2017, ACP 2017, Bussières et al. 2017, Page et al. 2017, Saragiotto Marchado et al. 2016