Hamid SarkandiHamid Sarkandi

Ortopedkirurg

Hamid Sarkandi tar imot pasienter ved Grini Kiropraktikk og Helse en dag i uken. Du behøver ikke henvisning for å sette opp time. 

Hamid Sarkandi er spesialist i ortopedkirurgi og utdannet lege fra Københavns Universitet. Fra 1996 til 1999 jobbet han ved Amager Universitetshospital i København. Fra 2000 – 2001 arbeidet han som ortopedkirurg ved Ringerike sykehus på Hønefoss. Fra 2001 til 2015 var han ansatt ved Martina Hansens Hospital i Bærum, for så å vende tilbake til Ringerike sykehus i 2016, hvor han i dag jobber som overlege ved ortopedkirurgisk avdeling med ansvar for hofteseksjonen. Hamid Sarkandi driver også en klinikk i Sandvika (Ortopedkirurgene Klinikk Sandvika).

Hos oss vil Hamid være tilgjengelig for å undersøke de fleste typer muskel- og skjelettplager (rygg, hofte, kne, ankel, fot, skulder, albue, hånd) i tillegg til operasjonsvurderinger og fornyet vurdering for de som har behov for dette. Han har bl.a. lang erfaring med idrettsrelaterte problemstillinger, spesielt hos barn og ungdom.

Hamid jobber privat, du må derfor ikke ha henvisning fra fastlege eller annet helsepersonell for å avtale en time hos ham.

Hamid har en spesiell interesse for bevegelsesapparatets helhetlige funksjon og dets betydning for skadeforekomst, smerte og prestasjon.

Velkommen!