Nye retningslinjer for behandling av langvarige/ kroniske ryggsmerter

Det anbefales å starte med konservativ/ ikke-farmakologisk behandling

  • Råd om aktivitet og egeninnsats
  • Trening (Tai Chi, yoga, balansetrening, styrke kjernemuskulatur, pilates, tøyning)
  • Manipulasjonsbehandling/ leddjustering
  • Akupunktur
  • Kombinasjon av fysioterapi, kognitiv behandling og adferdsterapi

 

Dersom farmakologisk behandling er nødvendig anbefales

  • NSAID´s, muskelavslappende medisiner eller ev. lav dose med opioider

 

X – Passive modaliteter skal ikke anbefales

Wong et al. 2016, NICE 2016, AHRQ 2016, Maher 2017, Stochendahl et al. 2017, ACP 2017, Bussières et al. 2017