Vi foretar direkteoppgjør med de fleste forsikringsselskapene som tilbyr behandlingsforsikring.

Muskelskjelettlidelser er et av de vanligste helseproblemene i den norske befolkning, i tillegg til å være det absolutt mest kostnadskrevende. Smerteplager i bevegelsesapparatet er årsak til hver femte legekonsultasjon, nesten halvparten av landets totale sykefravær og en tredjedel av landets uføretrygdede. Stadig flere går til kiropraktor: En av tre nordmenn velger kiropraktor når de oppsøker helsetjenesten for muskelskjelettplager.