Klinisk studie om behandling av akutte nakkesmerter

Akershus universitetssykehus

Grini Kiropraktikk og Helse med kiropraktor Hege Herstad er med som en av kiropraktorene i et forskningsprosjekt i regi av Akershus Universitetssykehus som skal undersøke effekten av kiropraktisk manipulasjon, kiropraktisk sham-manipulasjon, ibuprofen (NSAID) og placebo medisin for akutte nakkesmerter.

Vi ser etter pasienter med akutte nakkesmerter som kan tenke seg å delta i prosjektet.

Inklusjonskriterier:

  • Nakkesmerter som har oppstått i løpet av de siste 14 dagene
  • Du har ikke mottatt kiropraktorbehandling i løpet av de siste 6 månedene
  • Alder mellom 18 og 59 år

Prosjektet har tre trinn. Først gjennomgår vi noen spørsmål og en undersøkelse for å se om du kan inkluderes i studien, og deretter er det er behandlingsperiode på 14 dager. Avslutningsvis vil du følges opp over 24 uker med noen spørreskjemaer.

Nakkesmerter er en av de mest vanlige årsakene til langtidssykmelding og uføretrygd i Norge, og følgelig en stor belastning for den enkelte og samfunnet. Bli med å bidra for å tette kunnskapshull og forhåpentligvis bedre behandling og oppfølging av de med akutte nakkesmerter.

Deltagelse i denne studien er gratis og for de som følges opp av Hege Herstad vil dette foregå etter avtale ved Grini Kiropraktikk og Helse.

Kontakt kiropraktor Hege Herstad tlf: 97118353 / hege@grinihelse.no om du lurer på noe eller ønsker å delta.

Velkommen!

Med vennlig hilsen Hege Herstad

Leave a Reply