10 fakta om ryggsmerter!

10 fakta om rygg

En positiv holdning til korsryggsmerter er assosiert med mindre smerter, uførhet og oppsøking av helsehjelp. Når røde flagg og alvorlig sykdom er utelukket, viser forskning følgende:

 1. Korsryggsmerter er ikke en livstruende medisinsk tilstand. Selvom vedvarende korsryggsmerter kan være både skremmende og invalidiserende, er det meget sjeldent farlig.

   

 2. De fleste tilfeller med korsryggsmerter blir bedre og korsryggsmerter forverres ikke med alder. Mange tror at det å bli eldre også fører til mer ryggsmerter, men forskningen bekrefter ikke denne påstanden og evidensbasert behandling fungerer for folk i alle aldre.

   

 3. Negativt tankesett, unnvikende oppførsel grunnet redsel for smerte, negativ holdning til bedring og dårlig smertemestring er mer assosiert med vedvarende korsryggsmerter enn vevsskade. Ryggen er sterk!

   

 4. Billeddiagnostikk vil ikke kunne forutse prognosen av din nåværende episode med korsryggsmerter. Billeddiagnostikk vil heller ikke kunne forutse sannsynligheten for eventuelle fremtidige episoder av korsryggsmerter eller forbedre det kliniske utfallet av dine korsryggsmerter.

   

 5. Trening og bevegelse i alle retninger er trygt og sunt for ryggsøylen din. Når du har vedvarende korsryggsmerter er det ikke uvanlig at ryggsøylen med omkringliggende strukturer er såre og ømme. Smerten du opplever når du beveger deg er oftest et tegn på hvor sensitive strukturene er og ikke hvor skadet du er.

   

 6. Man kan ikke forutse om du får korsryggsmerter eller varigheten av dine korsryggsmerter på bakgrunn av holdningen din når du sitter, står eller løfter. Det er trygt å slappe av i løpet av dagens mange gjøremål, det å variere stilling gjennom dagen er faktisk det beste for kroppen din.

   

 7. Svak kjernemuskulatur forårsaker ikke korsryggsmerter. Noen mennesker med korsryggsmerter har faktisk en tendens til å spenne kjernemuskulaturen for mye. Det er lurt å holde kjernemuskulaturen sterk, men det er også viktig å kunne slappe av og la disse musklene hvile når de ikke brukes.

   

 8. Bevegelse og belastning av ryggsøylen er trygt og bygger strukturell motstandsdyktighet når det skjer gradvis og regelmessig.

   

 9. Tilbakefall av smerte er i større grad relatert til endring i aktivitet, inaktivitet, stress og humør enn vevsskade.

   

 10. Injeksjoner, operasjoner og sterke smertestillende medisiner er ikke en veldig effektiv behandling av korsryggsmerter i det lange løp. De har alle bivirkninger, noen som også kan være irreversible. Behandling med lite bivirkninger er den riktigste veien å gå dersom du har korsryggsmerter. Effektiv behandling av korsryggsmerter er relativt billig og trygt. Inkludert her er bl.a. pasientsentrert kunnskapsformidling som skaper en positiv holdning og veiledning for å få folk til å greie å bedre sin fysiske og mentale helse (f.eks. oppfordre og engasjere til fysisk aktivitet og trening, sosiale aktiviteter, gode søvnvaner, riktig kroppsvekt og holde seg i jobb).

 

Ref: Br J Sports Med, Peter B O’Sullivan et al, “Back to basics: 10 facts every person should know about back pain”, 31 December 2019

Hege Herstad, kiropraktor

Leave a Reply